White Oak Live Edge Slab 2-1/4″ x 13″ x 11′-8″ $138.00